Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nga

* Địa chỉ: 119021 Moscow, Russia
               Bolshaya Pirogovskaya,13 

* Email:vnemb.mos@gmail.com

* ĐT thường trực:  +7 499-245-0925

* Văn phòng: 
       - ĐT: + 7 499-245-1092
       - Fax: +7 499-246-3121

* Lãnh sự:
ĐT: +7 499 246 0687​, 245 2459
ĐT đặt lịch hẹn: + 7 985 016 5268 (11h00-16h00 từ thứ Hai đến thứ Năm)
ĐT bảo hộ công dân: +7 903 682 1617
Fax: +7 499 245 2459
 
* Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​