TIỂU SỬ

ÔNG NGÔ ĐỨC MẠNH

​ 

H​ọ và tên:Ngô Đức Mạnh.
Ngày sinh:01/10/1960.
Quê quán:Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Học vấn:Cử nhân Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Liên Xô; nghiên cứu sinh Tiến sỹ chuyên ngành Luật học tại Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp; Thạc sỹ Luật tại Đại học Gioóc-giơ-thao – Hoa Kỳ; trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Quản lý hành chính Nhà nước cao cấp.
Ngoại ngữTiếng Nga D, tiếng Anh C
Gia đình: Có vợ và 3 con.

 

Quá trình công tác và đào tạo:

1979 – 1980:Học dự bị tại Trường Đại học Hóa dầu Bacu, A-déc-bai-gian.
1980 – 1985:Sinh viên Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Liên Xô.
1986 – 1989:Nghiên cứu sinh Tiến sỹ chuyên ngành Luật tại Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Liên Xô.
1991:Chuyên viên Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội.
1992 – 1996:Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội.
1996 – 1998:Học Thạc sỹ Luật tại Đại học Gioóc-giơ-thao – Hoa Kỳ.
1999 – 2007:Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện và Nghiên cứu khoa học – Văn phòng Quốc hội.
2007 đến nay:

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội liên tục các khóa XII, XIII, XIV.

Ông Ngô Đức Mạnh đồng thời là Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội khóa XII, XIII; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – ASEAN (khóa XII); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Hy Lạp (khóa XIII); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nghị viện châu Âu khóa XIII, XIV; thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Thông tin đối ngoại từ năm 2009 đến nay; Ủy viên Ban Thường vụ - Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​