Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nga

* Địa chỉ: 119021 Moscow, Russia
               Bolshaya Pirogovskaya,13 

* Email:vnemb.mos@gmail.com

* ĐT thường trực:  +7 499-245-0925

* Văn phòng: 
       - ĐT: + 7 499-245-1092
       - Fax: +7 499-246-3121

* Lãnh sự:
       - ĐT: +7 499 - 246-0687​
       - DĐ: +7 903 682 1617
       - Fax: +7 499 - 246-0687
 
* Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​