Phòng Lãnh sự nghỉ lễ từ 29/4 - 1/5/2024 và làm việc trở lại (tiếp khách, nhận và trả hồ sơ lãnh sự) từ ngày 5/6/2024.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​