Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh "Về các biện pháp được triển khai tại các chủ thể của Liên bang Nga nhằm thực thi Sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga số 756 ngày 19 tháng 10 năm 2022".

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) tại các chủ thể của Liên bang Nga khi ban hành thiết quân luật tại các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk,tỉnh Zaporozhye và tỉnh Kherson, quyết định:

1. Tại các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, tỉnh Zaporozhye và tỉnh Kherson áp dụng chế độ (cấp độ phản ứng cao nhất), cho phép lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) tại các chủ thể liên bang đã nêu được thực hiện các quyền hạn theo Luật Hiến pháp Liên bang số 1-FKZ ngày 30 tháng 1 năm 2002 "Về tình trạng chiến tranh", quyền tiến hành các biện pháp tổng động viên trong lĩnh vực kinh tế, tại các cơ quan hành pháp của chủ thể của Liên bang Nga và các chính quyền tự quản địa phương, các biện pháp phòng thủ dân sự, bảo vệ dân cư và lãnh thổ trước các tình huống khẩn cấp mang tính thiên tai vàđịch họa, cũng như thẩm quyền triển khai các biện pháp đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, của các lực lượng khác, thành lập các cơ quan quân đội vàđáp ứng nhu cầu của người dân.

2. Tại lãnh thổ của các chủ thể liên bang được nêu tại khoản 1 của Sắc lệnh này, phù hợp với Luật Liên bang số 61-FZ ngày 31 tháng 5 năm 1996 "Về quốc phòng" và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Liên bang Nga, áp dụng phòng thủ lãnh thổ và thành lập các cơ quan điều phối liên Bộ (các Sở chỉ huy phòng thủ lãnh thổ).

3. Tại các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Crimea, khu vực Krasnodar, các tỉnh Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov và thành phố Sevastopol áp dụng chế độ (mức độ phản ứng trung bình) cho phép lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) của các chủ thể của Liên bang Nga đã nêu được thực hiện quyền tiến hành các biện pháp tổng động viên trong lĩnh vực kinh tế, tại cơ quan hành pháp ở các chủ thể liên bang và các cơ quan của chính quyền tự quản địa phương, áp dụng các biện pháp nhất địnhvề phòng thủ lãnh thổ, quốc phòng toàn dân, bảo vệ dân cư và lãnh thổ trước các tình huống khẩn cấp mang tính thiên tai vàđịch họa, cũng như thẩm quyền triển khai các biện pháp đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, của các lực lượng khác, thành lập các cơ quan quân đội vàđáp ứng nhu cầu của người dân.Lãnh đạo cấpcao (các cơ quan hành pháp) của chủ thể Liên bang Nga cũng thực hiện các biện pháp sau:

a) tăng cường bảo vệ trật tự xã hội và đảm bảo an ninh xã hội, bảo vệ các cơ sở quốc phòng, các cơ sở đặc biệt và có tầm quan trọng quốc gia, các cơ sở đảm bảo sinh hoạtcho dân cư, hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ sở năng lượng cũng như các cơ sở có nguy cơ gây ảnh hưởng đối với tính mạng, sức khỏe con người và môi trường tự nhiên;

b) áp dụng chế độ vận hành đặc biệt đối với các cơ sở đảm bảo hoạt động của giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ sở năng lượng, cũng như các cơ sởcó nguy cơ gây ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe con người và môi trường tự nhiên;

c) tái định cư tạm thời cho những người dân đến những khu vực an toàn và phải cung cấp đầy đủ cho người dân nơi ở cố định hoặc tạm thời;

d) áp dụng và bảo đảm cơ chế ra vào lãnh thổđặc biệt, cũng như hạn chế quyền tự do đi lại tại các khu vực đó;

đ) hạn chế di chuyển và tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông;

e) áp dụng quyền kiểm soát hoạt động của các cơ sở đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hoạt động của các nhà in, trung tâm máy tính và hệ thống tự động hóa, sử dụng các cơ sở này phục vụ nhu cầu quốc phòng.

4. Tại lãnh thổ của các chủ thể liên bang nằm trong Đại khu liên bang trung tâm và Đại khu liên bang phía Nam, ngoại trừ các chủ thể liên bang được nêu tại Khoản 3 của Sắc lệnh này, áp dụng chế độ (mức độ sẵn sàng cao) cho phép các lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) của các chủ thể liên bang đó thực hiện thẩm quyền ra quyết định về việc tiến hành các biện pháp riêng để phòng thủ lãnh thổ và phòng thủ dân sự, các biện pháp bảo vệ dân cư và lãnh thổ trước các tình huống khẩn cấp mang tính thiên tại và địch họa, cũng như thẩm quyền triển khai các biện pháp để đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, các lực lượng khác, thành lập các cơ quan quân đội và đáp ứng nhu cầu của người dân. Các lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) của các chủ thể liên bang cũng triển khai các biện pháp sau:

a) tăng cường bảo vệ trật tự xã hội và đảm bảo an ninh xã hội, bảo vệ các cơ sở quốc phòng, các cơ sở đặc biệt và có tầm quan trọng quốc gia, các cơ sở đảm bảo sinh hoạtcho dân cư, hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ sở năng lượng cũng như các cơ sở có nguy cơ gây ảnh hưởngđến tính mạng, sức khỏe con người và môi trường tự nhiên;

b) áp dụng chế độ vận hành đặc biệt đối với các cơ sở đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ sở năng lượng, cũng như các cơ sở có nguy cơ gây ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe con người và môi trường tự nhiên;

c) hạn chế di chuyển và tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông;

e) áp dụng quyền kiểm soát hoạt động của các cơ sở đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hoạt động của các nhà in, trung tâm máy tính và hệ thống tự động hóa, sử dụng các cơ sở này phục vụ nhu cầu quốc phòng.

5. Tại lãnh thổ của các chủ thể Liên bang Nga không được nêu tại các Khoản 1, 3 và 4 của Sắc lệnh này, áp dụng chế độ (mức độ sẵn sàng cơ bản), cho phép lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) của các chủ thể liên bang đó thực hiện thẩm quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ dân cư và lãnh thổ khỏi các trường hợp khẩn cấp do thiên tai và địch họa, cũng như thẩm quyền áp dụng các biện pháp đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, các lực lượng khác, thành lập cơ quan quân đội và đáp ứng nhu cầu của người dân. Lãnh đạo cấp cao (cơ quan hành pháp) của các chủ thể liên bang cũng triển khai các biện pháp sau:

a) tăng cường bảo vệ trật tự xã hội và đảm bảo an ninh xã hội, bảo vệ các cơ sở quốc phòng, các cơ sở đặc biệt và có tầm quan trọng quốc gia, các cơ sở đảm bảo sinh hoạt cho dân cư, hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ sở năng lượng cũng như các cơ sở có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người và môi trường tự nhiên;

b) áp dụng chế độ vận hành đặc biệt cho các cơ sở đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ sở năng lượng, cũng như các có nguy cơ gây ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe con người và môi trường tự nhiên;

6. Lãnh đạo cấp cao của chủ thể liên bang toàn quyền quyết định danh sách các biện pháp được triển khai, thời hạn, đặc tính và thủ tục triển khai, có tính đến tình hình thực tế và những rủi ro phát sinh trên lãnh thổ của chủ thể liên bang.

7. Để thực hiện các biện pháp quy địnhtại Sắc lệnh này, Lãnh đạo cấp cao của các chủ thể liên bang tiến hành thành lậpcác sở chỉ huytác chiến của chủ thể liên bang. Người đứng đầu sở chỉ huy tác chiến là lãnh đạo cao nhất của chủ thể liên bang. Trong thành phần lãnh đạo sở chỉ huy tác chiếnbao gồm đại diện của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, lãnh đạo các cơ quan tương ứng của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Bộ về các vấn đề phòng thủ dân sự, các trường hợp khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Cơ quan Lực lượng vệ binh quốc gia Liên bang Nga, đại diện của các cơ quan công quyền và tổ chức của chủ thể liên bang tại địa phương.

8. Các quyết định của lãnh đạo cao nhất của chủ thể liên bang (của các sở chỉ huy tác chiến) được thông qua trong khuôn khổ thẩm quyền theo Sắc lệnh này có giá trị thực hiện bắt buộc đối với các cơ quan hành pháp của chủ thể liên bang đó, các cơ quan chính quyền tự quản địa phương, cơ quan chính quyền hành pháp liên bang tại khu vực, các cơ quan khác đang hoạt động trên lãnh thổ của chủ thể liên bang đó, bao gồm cả các tổ chức đào tạo, các công dân đăng ký theo nơi cư trú (nơi ở) và/hoặc đang có mặt trên lãnh thổ của chủ thể liên bang đó.

9. Sắc lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố chính thức. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​