TV 2.jpg

         Ngày 03/8/2022 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" giai đoạn 2023 – 2030 nhằm khuyến khích các thế hệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, dạy và học tiếng Việt. Theo đó, ngày 8/9 hàng năm được chọn là "Ngày Tôn vinh tiếng Việt", ngày này có xuất xứ từ ngày 8/9/1945 – ngày mở đầu phong trào "Bình dân học vụ" theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở chiến dịch "Xóa nạn mù chữ" sau khi đất nước giành được độc lập.

         Trong những năm qua, cộng đồng người Việt tại Nga rất quan tâm đến việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ con em mình, nhiều gia đình chủ động dạy tiếng Việt cho con tại nhà, nhiều lớp tiếng Việt đã được Hội người Việt bảo trợ mở tại những nơi có đông người Việt sinh sống như: Trung tâm Thương mại Hà Nội – Moskva, các thành phố Ufa, Kazan, Ulianovsk, Vladivostok...

         Bên cạnh việc ủng hộ, khuyến khích việc giữ gìn, dạy và học tiếng Việt trong các thế hệ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, trong thời gian qua Đại sứ quán Việt Nam quan tâm thúc đẩy việc quảng bá văn hóa Việt nam và việc đào tạo tiếng Việt tại Nga thông qua các sự kiện: Hội thảo "Giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học ở Liên bang Nga" (3/2019), gặp gỡ giảng viên, sinh viên Nga dạy – học tiếng Việt (10/2021), Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga (5/2022), Tọa đàm "Tiếng Việt trong giao lưu, hợp tác Việt – Nga" (5/2022) với nhiều nội dung phong phú như trình diễn nghệ thuật thư pháp, tổ chức cho con em cộng đồng và sinh viên Nga làm báo tường tiếng Việt...

        Nhân dịp này, ngày 8/9/2022 Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức Lễ phát động "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN", chương trình được phát trên nền tảng trực tuyến của Ủy ban tại các địa chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/uybannguoiviet

Youtube: https://www.youtube.com/chanel/UC8Tp3MCaeuamFOxTJuNnKqw

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​